Network Marketing Yazılımı.

Network Marketing Yazılımında Ne Sunuyoruz?

Ürün veya hizmetlerinizi gönüllü ekipler aracılığı ile pazarlayabileceğiniz sistemin network marketing yazılımı altyapısını hazırlayarak hem pazarlamacılar hem de şirket tarafını detaylı olarak takip edebilmenizi sağlıyoruz.

Network marketing sistemlerinde farklı gelir planları uygulanmaktadır. Uygulanan gelir planlarının farklılığı saha ekiplerinin dizilimi tabanlıdır. En bilinenleri:

BINARY SİSTEM

Kayıt olan üyeler sol ve sağ kol olmak üzere kendi altlarına sadece iki kişi yerleştirirler.Sonrasında referans oldukları üyeleri alt kollarının altına yerleştirirler.

Böylece kayıt etmiş oldukları alt ekiplerinin de gelişmesine katkı sağlamış olurlar.

Alttaki üyenin yapmış olduğu ciro, puan yukarıdaki üyeler doğru dağıtılır. Herkesin hesabında sol ve sağ kol ciro, puan oluşur.

Genelde uygulanan sistem kısa kol tarafındaki puan üzerinden eşleştirme yapılarak bunun üzerinden bir yüzde oran şeklinde prim hesabı yapılır.

Sol kolda 1500 puan, sağ kolda 1100 puan varsa, 1100 puanda eşleşme oluşur. Bu rakam üzerinden her firma kendi işleyişine göre prim hesabı yaparak hak ediş sağlar.

 

 

UNILEVEL SİSTEM

Bu sistem, yatayda ve dikeyde herhangi bir sınırlamanın yapılmadığı, herkesin istediği kadar üye kaydedebildiği bir sistemdir.Gelir modeli hesabı yapılırken kademeye bağlı oranlama yapılarak prim dağıtılabileceği gibi aylık oluşturulan iş hacmi üzerinden yüzdelik oran tanımlamaları yapılarak prim hesaplanabilir.

Klasik kademeli sistemlerde sizin kaydettiğiniz üyeler birinci seviyeniz, onların kaydettiği üyeler sizin ikinci seviyeniz olur.

Birinci seviyede sınırsız oluşan ciro üzerinden belirli bir yüzde oran ikinci seviyede oluşan ciroların üzerinden belli bir oran alınarak prim hakedişi sağlanır. Unilevel dizilimlerde kol sınırlaması yapılarak matrix sistemlerde geliştirilmektedir. Üçlü matrix, dörtlü matrix gibi.

Herkes 4 kişiyi kendi altına kaydedebilir, sonrakileri altındaki üyelerin altına kaydederek ilerlemelidir. Bu sistem üye yerleşim ağacındaki dizilimin şeklinin düzenlenmesi ile oluşmuştur.

HYBRID SİSTEMLER

Binary ve unilevel sistemlerin karma olarak uygulandığı yapıdır. Kayıt olan üyeler sponsorlukları üzerinden unilevel dizilim oluşurken aynı zamanda binary plana katılım şartını da yerine getirerek sposnsoru tarafından Binary dizilime yerleştirilir. Böylece her iki plandanda para kazanabilir. Son zamanlarda bu sistem yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemin kullanılabilmesi için firmanın ürün kazancının yüksek olması gerekmektedir. Çünkü hem binary hem unilevel sistemde prim dağıtıldığı için sistem %65 lere varan prim ödemesi yapar. Bu oran yaklaşık hesaplama ile söylenmiştir. Prim sisteminin dikkatli dağıtım kurgusu planlanmadığında zarara bile götürebilir.